Solidarité Palestine avec les prisonniers

Action · Solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens

Ce mercredi 11 juin  à 18h a eu lieu une action devant la Bourse à Bruxelles organisée par la communauté Palestinienne de Belgique et ses sympathisants. Des dizaines de personnes ont exprimé leur solidarité avec les prisonniers politiques Palestiniens qui sont actuellement en grève de la faim contre l'occupation Israëlienne.

Cette grève de la faim – la plus longue de l'histoire Palestinienne, selon Assameer – a été lancée le 24 avril par 120 Palestiniens qui sont détenus arbitrairement par Israël dans le cadre de détentions administratives, pratiques largement condamnées. Selon Reuters, 300 prisonniers sont actuellement en grève de la faim.


Solidariteit met de Palestijnse politieke gevangenen

Op woensdag 11 juni om 18u werd actie gevoerd aan het Beursplein in Brussel door de Palestijnse gemeenschap van België en sympathisanten. Tientallen mensen uitten hun solidariteit met de Palestijnse politieke gevangenen die in hongerstaking zijn tegen de Israëlische bezetting.

De hongerstaking – de langste in de Palestijnse geschiedenis, volgens Addameer – werd gelanceerd op 24 april door 120 Palestijnen die willekeurig aangehouden zijn door Israël, een algemeen veroordeeld praktijk die bekend staat als administratieve detentie. Momenteel zijn 300 politieke gevangenen in hongerstaking aldus Reuters.


Solidarity with the Palestinian political prisoners

On Wednesday, June 11th at 18h an action was held at the Bourse in Brussels by the Palestinian community of Belgium and sympathizer. Dozens of people expressed their solidarity with the Palestinian political prisoners, who are on hunger strike against the Israeli occupation.

The hunger strike – the longest in Palestinian history, according Addameer – was launched on April 24 by 120 Palestinians arbitrarily detained by Israel, a widely condemned practice known as administrative detention. Currently, 300 political prisoners are on hunger strike, according to Reuters.

Ali Selvi / Collectif Krasnyi

© 2024 Krasnyi Collective