Antunez Becerra, llibertat!

29-03-2015

Ahir, diumenge 28, Jose Antunez Becerra donava fi a la seva vaga de fam: 65 dies sense menjar i 5 sense beure, que han resultat en alguns pre-acords encara per valorar. Jose Antunez porta 40 anys, tota una vida, a la presó. Arrel de l'anunci de la seva vaga de fam, que havia de portar fins les darreres conseqüencies, activistes i col.lectius anticarcelaris han estat mobilitzant-se i difonent el seu cas.

Becerra, el pres més antic de l'estat espanyol, denuncia davant el silenci de les institucions la seva situació carcelària i reclama poder optar a permisos de sortida i una revisió de la seva condena, una cadena perpètua encoberta que se li aplica en gran part per la seva militància contra les presons des de dins dels murs.

La manifestació contra les presos d'ahir diumenge va estar en tot moment controlada per un desproporcionat dispositiu policial – 10 furgonetes dels Mossos la seguiren durant les dues hores de recorregut, des de la presó Model fins la Direcció General d'Institucions Penitenciàries – amb controls i identificacions als assistens que arribaven.

El passat dimarts 24, dos activistes es van penjar de la façana de l'hospital penitenciari de Terrassa, on Becerra havia sigut traslladat degut al seu estat de salut, mentre desenes de solidaries es concentraven durant gairebé tres hores a l'exterior amb pancartes i crits: 'A terra els murs de les presons', 'Les presons són centres d'extermini'…

Dimecres 18, unes setanta persones es manifestaven davant la Direcció General d'Institucions Penitenciàries i tallaven per més d'una hora la circulació dels carrers manifestant: 'Ni CIEs ni rejas, ni presos ni presas', 'Antunez Becerra, llibertat'…

Dilluns 16, amb l'anunci de la vaga de sed de Becerra desde la presó de Brians 2, dues activistes s'havien penjat dues hores d'un dels ponts de la carretera Meridiana de Barcelona mentre desenes d'altres tallaven la circulació.

This saturday 27th Jose Antunez Becerra has ended up his hungerstrike: 65 days of non eating and 5 without drinking, that have resulted in some pre-arrangements that have to be valued yet. Jose Antunez has been 40 years in prison. As soon as the hungerstrike announcement was known, that he wanted to bring until the last consequences, activist and anti-prison collectives have been mobilizing and spreading his case.

Becerra, the most ancient prisoner in the spanish state, denounces in front of the institutions' silence his prison situation and reclaims tobe allowed permits and a revision of his sentence, a covered life imprisonment mostly because of his militance against prisons from the inside of the walls. The demonstration yesterday sunday agaisnt prisons was from the very beginning controlled by a desproportionated police deployement- 10 vans from the Mossos followed it during the two hours that lasted, from Model prison to the General Direction of Penitentiary Institutions – with checks and identifications to the assistants while they arrived.

Last tuesday 24th, two activist had hanged themselves with ropes from the penitentiary hospital of Terrassa, where Becerra had ben transferred because of his bad health, while dozens of activists gathered outside during about tree hours with banners shouting: 'Down with prison walls', 'Prisons are extermination camps'…

Wednesday 18th, about 70 people demonstrated in front of he General Direction of Penitentiary Institutions and cut off the traffic for more than an hour with the message: 'No closed centers nor bars, no prisoners', 'Antunez Becerra, freedom'…

Monday 16th, after the announcement of Becerra's dry strike from Brians 2 prison, two activists had hunged themselves with ropes for two hours from a bridge at Barcelona Meridiana's road, while dozen of others cut off the traffic.

More information at: https://solidaridadantunezbecerra.wordpress.com/

Sergi Rugrand – Raquel Rappini – Sergi Pujolar – Mayu Ruiz / Collectif Krasnyi BCN

© 2024 Krasnyi Collective