El Banc Expropiat

23-01-2015

El Banc Expropiat es va okupar l'any 2011 posant en qüestió la santa propietat privada i la gestió miserable i ruïnosa del capital, alliberant-lo per a la gent del barri, per totes aquelles persones que tinguessin alguna iniciativa sense passar per la mediació dels diners i el lucre personal. S'hi fan tota mena de tallers i activitats autogestionades: classes d'idiomes, tallers de guitarra i de costura, una botiga gratis… i també s'hi han format, mitjançant l'autoorganització, grups la funció dels quals és suplir necessitats tan bàsiques com l'aliment (amb la Xarxa d'Aliments) o la vivenda (amb el Grup de treball d'Habitatge). Avui, el Banc Expropiat es troba en perill de desallotjament (tot i que ja s'ha prorrogat dues vegades), i aquest es podria dur a terme qualsevol dia abans del 31 de Gener, si és que no tornen a prorrogar-ho…

Més informació a: http://bancexpropiatgracia.wordpress.com/

'Banc Expropiat' ('Expropriate Bank') was squatted on 2011, questioning private property and the miserable and ruinous management model of capitalism, releasing the space to the neighbours, for all those people who had any initiative to do without using money or looking for self profit. There you can find all kind of self-managed activities and workshops: language and guitar classes, sewing workshops, a free-store… and there have also been formed different self-organitzated groups whose function is making up for basic necessities as food (with the 'Food Network') or housing (with the 'Housing Work Group'). Today, the 'Banc Expropiat' is on the risk of being evicted (though it has been postposed twice) anytime before January 31st, if they don't postpose it again…

 

More information at: http://bancexpropiatgracia.wordpress.com/

 

Sergi Rugrand – Mayu Ruiz – Sergi Pujolar / Collectif Krasnyi BCN

© 2024 Krasnyi Collective