Expulsen veïnes per construir hotels

Barcelona / 1-12-2016 /

Llarga resistència al Bloke, edifici de vivenda okupat durant vuit anys i desallotjat aquest matí per la Guàrdia Urbana amb l’assistència dels Mossos. Aquesta és l’última expulsió de veïnes produïda per un plan urbanístic plantejat al 1978 i concretat l’any 2007.

La modificació del pla inicial, que pretenía enderrocar l’edifici per descongestionar el trànsit al voltant de plaça Espanya, s’ha transformat en especulatiu i ha suposat l’expulsió de totes les veïnes que habitaven als quatre blocs de pisos existents, per enderrocar-los a continuació. També s’han enderrocat els emblemàtics Cinemes Arenes i l’edifici més antic del barri d’Hostafrancs que li va donar nom.

Desenes de manifestants i veïnes s’han concentrat per donar suport a les habitants i han protestat contra la turistificació i el seu efecte gentrificador als barris. Es preguntaven si aquest pla del qual l’Ajuntament és còmplice és el que volen dir amb la seva campanya “Un dret com una casa”.

———-

Long resistance in the Bloke of Hostafrancs district, a building squatted during 8 years for living and today evicted by the Barcelona City Hall. This is the last neighbors eviction in the area due to an urbanistic plan started in 1978 and reassured in 2007.

The modification of the initial plan, that wanted to ease traffic congestion around Espanya square, transformed into a especulative one and has menat the eviction of all neighbors that lived in the four original buildings in the area. They were demolished after, along with the emblematics Arenes Cinema and the oldest building that gave name to the district.

Dozens of demonstrators and neighbors have gathered in front to support the inhabitants and have protested against the turistification and its gentrifying effect on the neighborhoods. They asked if this plan is part of the Barcelona City Hall new campaign about the right to decent housing.  

Sergi Pujolar, Mayu Ruiz / Krasnyi Collective BCN

© 2024 Krasnyi Collective